Sediu

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259434565;
: 0259418654
secretariat@nulldspbihor.gov.ro
Web: www.dspbihor.gov.ro

Orar

Zi Timp
Luni 8:00 la 16:00
Marţi 8:00 la 16:00
Miercuri 8:00 la 16:00
Joi 8:00 la 16:00
Vineri 8:00 la 16:00

BULETIN INFORMATIV ANUAL
LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES
LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.
Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public: