Decizia de constituire a comisiei paritare la nivelul D.S.P. Bihor