Cereri / formulare tipizate pe care Direcţia de Sănătate Publică Bihor, le solicită a fi completate de către cetățeni în vederea susținerii demersurilor acestora.

Formulare pentru solicitare informații publice în baza Legii 544/2001

Model de formular reclamație administrativă

Cerere prelungire activitate, după împlinirea vârstei de pensionare

Formular tip pentru obținerea codului de parafă

Formular tip pentru eliberarea Certificatului de conformitate

Formulare tip pentru eliberarea autorizației de liberă practică, pentru activități conexe actului medical