Cereri / formulare tipizate pe care Direcţia de Sănătate Publică Bihor, le solicită a fi completate de către cetățeni în vederea susținerii demersurilor acestora.

Formulare pentru solicitare informații publice în baza Legii 544/2001

Model de formular reclamație administrativă

Cerere prelungire activitate, după împlinirea vârstei de pensionare

Formular tip pentru obținerea codului de parafă

Formular tip pentru eliberarea Certificatului de conformitate