Orar - Biroul Notificări/Autorizări/Vize

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259418639;
: 0259415521
birou_autorizavize@nulldspbihor.gov.ro
Zi Timp
Luni 8:00 la 14:00
Marţi 8:00 la 14:00
Miercuri 8:00 la 14:00
Joi 8:00 la 14:00
Vineri 8:00 la 13:00

Orar consultanţă

 • Luni
  8:00-11:00 Igiena Şcolară
  11:00-13:00 Igiena Alimentaţiei
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Marţi
  9:00-11:00 Igiena Mediului
  11:00-13:00 Medicina Ocupaţional
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Miercuri
  8:00-11:00 Igiena Şcolară
  11:00-13:00 Epidemiologie
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Joi
  9:00-11:00 Igiena Alimentaţiei
  11:00-13:00 Medicina Ocupaţională
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Vineri
  9:00-11:00 Igiena Mediului
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante

Proceduri de reglementare sanitară

 ORDIN Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 1 septembrie 2009
 Ordin nr. 251/2012 din 16/03/2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 26/03/2012
 Ordinul nr. 1185/2012 din 20/11/2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2012
 Ordinul nr. 930/2014 din 14/08/2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. (Art. II)
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20/08/2014

 Cerere solicitare eliberare autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică (aviz pentru construcţii, schimbare destinaţie spaţiu, reamenajări interioare) / viză.
 Cerere de autorizare pentru cabinete medicale.
 Cerere de autorizare pentru unităţi de învăţământ.
 Declaraţie pe proprie răspundere referitoare la condiţii de igienă_ANEXA-4-a.


Proceduri de reglementare sanitară pentru prestatori de servicii funerare

-Autorizare sanitară pentru prestarea de servicii funerare

Solicitările de eliberare documente specifice activității de prestări servicii funerare se depun de luni până vineri între orele 08 - 14
și se eliberează în termen de maxim 24 de ore de la înregistrare. Ordinul nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare.
 HG nr. 741/2016 - aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane.
 Lista documente pentru ASF cimitire
 Lista documente pentru ASF crematorii umane
 Lista documente pentru ASF prestare servicii funerare
 Lista documente pentru obținere aviz deshumare-reînhumare-transport funerar
 Lista documente pentru obținere aviz în vederea îmbălsămării
 Lista documente pentru obținere pașaport funerar
 Model cerere pentru obținere ASF cimitire
 Model cerere pentru obținere aviz în vederea îmbălsămării
 Model cerere pentru obținere pașaport funerar
 Model cerere pentru obținerea ASF pentru prestatori de servicii funerare
 Lista prestatorilor de servicii funerare autorizați sanitar de către D.S.P. Bihor. (situația la data de 24.11.2023)


Laboratorul Igiena Radiaţiilor Ionizante

Orar - Laboratorul Igiena Radiaţiilor Ionizante

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259268644
Zi Timp
Luni 8:00 la 14:00
Marţi 8:00 la 14:00
Miercuri 8:00 la 14:00
Joi 8:00 la 14:00
Vineri 8:00 la 13:00

Proceduri de reglementare sanitară în domeniul nuclear

 Legea CNCAN nr. 111/1996, modificată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.
 Ord. M.S. nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare.
 Ord. MS nr. 1045/2010 pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfașurarea în siguranță a activităților nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 381/2004.
 Ord. MS nr. 1540/2006 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică.
 Ord. MS. nr. 1541/2006 privind aprobarea Reglementarilor specifice referitoare la expunerea medicală la radiații ionizante a gravidelor.
 Ord. MS nr 1542/2006 privind înregistrarea și raportarea pacienților.
 Ord. MS nr. 1003/2008 pentru aprobarea utilizării formularelor de înregistrare și raportare a datelor privind expunerile medicale la radiații ionizante.
 Ord. CNCAN nr. 173/2003, pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională.
 Ord. MS nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.
 Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.
 Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
 Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă.

-Autorizare (cu dosar întocmit de expert CNCAN)
 Cerere solicitare eliberare autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică (aviz pentru construcţii, schimbare destinaţie spaţiu, reamenajări interioare) / viză. (Se aduce autorizația sanitară de utilizare în domeniul nuclear în original)
 Cerere masurători dozimetrice pentru stomatologie.
 Cerere măsurători dozimetrice pentru radiologie, radioterapie, medicina nucleară.


Acte necesare - Înfiinţarea cabinetelor medicale - Obținerea codului de parafă

Orar - Secretariat / Registratură

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259434565;
: 0259418654
Zi Timp
Luni 8:00 la 14:00
Marţi 8:00 la 14:00
Miercuri 8:00 la 14:00
Joi 8:00 la 14:00
Vineri 8:00 la 13:00

 Ordonanţa Nr. 124 din 29 august 1998-republicată-actualizată-privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicale
Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.
Se obţine de la sediul D.S.P. Bihor, Strada Libertăţii nr.34.
Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:
 Cererea de înfiinţare.

Înfiinţarea de unităţi medicale cu personalitate juridică organizate după Legea 31 din 1990 republicată, cu modificările ulterioare
Actul de înfiinţare a unităţii medico-sanitare îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.
Se obţine de la sediul D.S.P. Bihor, Strada Libertăţii nr.34.
Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:
 Cererea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare.

Înfiinţarea și înregistrarea fundații, asociații
Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:
 Cererea reprezentantului legal al fundației sau asociației.

Înfiinţarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
 Ordinul Ministerul Sănătății nr.646 din 08 mai 2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.
Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:
 Cererea reprezentantului legal al cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, fără personalitate juridică;
 Cererea reprezentantului legal al cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate juridică.


Documente necesare pentru obținerea codului de parafă:


Se obţine de la D.S.P. Bihor, Strada Libertăţii nr.34.
 Cerere pentru eliberare cod de parafă
a) copie act identitate;
b) copie certificat membru în colegiul medicilor / stomatologilor și avizul anual;
c) copie diplomă de licență de medic/medic stomatolog sau adeverința care ține loc de diploma pentru medicii stomatologi;
d) copie certificat medic specialist (unde este cazul);
e) dovada locului de muncă (contract de muncă, adeverință loc de muncă etc.), ca medic/medic stomatolog, pentru titularii CMI se va atașa copia certificatului de înregistrare în RUCM;
f) dovada schimbării numelui (unde este cazul);
g) în cazul în care medicul/medicul stomatolog are contract de prestări servicii, acesta trebuie să aducă dovada de la Administrația Finanțelor Publice că este persoană fizică autorizată.
Documentele prevăzute la lit. c), d), e) și f) se vor prezenta și în original, pentru certificarea conformității.
Persoanele care posedă titluri de calificare obținute în alte state, vor prezenta documentele care fac dovada recunoașterii acestor titluri, conform prevederilor legale.
Cererile se înregistrează la registratura generală a D.S.P.Bihor, se verifică totalitatea înscrisurilor anexate şi obligatorii în vederea eliberării codului de parafăși se completează fișa de înregistrare.
În cazul în care se constată lipsa vreunui înscris de la dosar, se solicită completarea cu documentele lipsa.
Orice modificare privind datele de identificare ale solicitantului, respectiv orice altă modificare intervenită va fi înregistrată de îndată în Registrul Teritorial al Medicilor din cadrul D.S.P. Bihor.