Administrația publică centrală:

Direcţii de Sănătate Publică:

Unităţi abilitate pentru cursuri de igienă

Unităţi dezinfecţie - dezinsecţie - deratizare (DDD)

Lista prestatorilor de servicii funerare autorizați sanitar de către D.S.P. BIHOR

Unităţi de colectare deşeuri medicale

Unităţi de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie conform OMS nr.1159/2010

Unitățile sanitare abilitate de către D.S.P. Bihor să elibereze Certificate medicale tip A5 pentru copiii cu dizabilități: