Listă contact

 • 1 | C.P. “Cantemir” Oradea: Oradea, str. Kiev, nr. 3: 0730386266
 • 2 | C.P. “Măslinului” Oradea: Oradea, str. Măslinului, nr. 5: 0737872702
 • 3 | C.P. “Nufărul” Oradea: Oradea, str. Grigore Moisil, nr. 7: 0359453415
 • 4 | C.P. “Olimpiadei” Oradea: Oradea, str. Olimpiadei, nr. 5: 0775303808
 • 5 | C.P. “Rovine” Oradea: Oradea, str. Rovine, nr. 17: 0359462124
 • 6 | C.P. “Piața Creangă” Oradea: Oradea, Piața Creangă, nr. 2: 0771103616
 • 7 | C.P. “Vlădeasa” Oradea: Oradea, str. Vlădeasa, nr. 70: 0359100440
 • 8 | C.P. Biharia: Biharia, str. Trandafirilor, nr. 35: 0259342770
 • 9 | C.P. Bratca: Bratca, nr. 124: 0786055642
 • 10| C.P. Brusturi: Brusturi, nr. 166/A: 0259326835
 • 11| C.P. Cefa: Cefa, nr. 1: 0359170615
 • 12| C.P. Ceica: Ceica, str. Principală, nr. 27/A: 0259324472
 • 13| C.P. Cîmpani: Cîmpani, nr.88/A: 0359175253
 • 14| C.P. Ciumeghiu: Ciumeghiu, nr.170: 0259392464
 • 15| C.P. Cociuba Mare: Cociuba Mare, nr. 83: 0359405393
 • 16| C.P. Dobreşti: Luncasprie, nr. 20/C: 0771649246
 • 17| C.P. Drăgești: Drăgești nr. 183: 0359462562
 • 18| C.P. Fughiu: Fughiu str. 512, nr. 2: 0772298066
 • 19| C.P. Holod: Holod, nr. 108/D: 0259311777
 • 20| C.P. Lugașu de Jos: Lugașu de Jos, nr. 175/A: 0774043074
 • 21| C.P. Mişca: Mişca, nr. 380: 0359452823
 • 22| C.P. Olcea: Olcea, nr.70: 0359450500
 • 23| C.P. Pomezeu: Pomezeu, nr. 80: 0359450063
 • 24| C.P. Răbăgani: Rabagani, nr. 29/A: 0259324900
 • 25| C.P. Săcădat: Săcădat, nr. 180: 0771571161
 • 26| C.P. Săcuieni: Săcuieni, str. Libertăţii, nr. 28: 0259352655
 • 27| C.P. Sălacea: Sălacea, nr. 319: 0766486957
 • 28| C.P. Sârbi: Sârbi, nr. 547: 0359445811
 • 29| C.P. Sîntandrei: Sîntandrei, nr. 526: 0359190778
 • 30| C.P. Suplacu de Barcău: Suplacu de Barcău, str. Crinului, nr. 16: 0259368348
 • 31| C.P. Vadu Crișului: Vadu Crișului, nr. 772: 0259443020
 • 32| C.P. Valea lui Mihai: Valea lui Mihai, Str. Republicii, nr. 29: 0755088131

Aplicarea ordinului M.S. nr. 2520/31.08.2022 în județul BihorServiciul Judeţean de Ambulanţă Bihor
Serviciul de Ambulanţă Judetean Bihor, a fost reorganizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 174/1995, privind reorganizarea unor unităţi sanitare, respectiv reorganizarea staţiei de ambulanţă judeţeană Bihor şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor este unitate sanitară publică de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Bihor.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Bihor, asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 183.000 locuitori din municipiul Oradea, respectiv a peste 575.000 locuitori ai judeţului pentru unele specialităţi, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă. Are în structură 885 paturi, acoperind 27 specialităţi medicale deservite de 8 laboratoare şi compartimente de investigaţii.

Spitalul Clinic Municipal “Dr. G. Curteanu” Oradea
Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea a fost construit între anii 1965-1969 fiind amplasat în Zona de Vest a municipiului Oradea. A fost dat în folosinţă în primavara anului 1969, mai exact, luna mai 1969. Din 1.01.2011 s-a transformat in Spital Clinic Municipal prin unificare cu fostele spitale de neuropsihiatrie, pneumoftiziologie si cel de boli infecţioase.

Spitalul Municipal “Ep. N. Popovici” Beiuş
Spitalul Beiuş si-a început activitatea la data de 01.octombrie 1903 având ca director pe Dr. Francisc Buda.În decursul anilor, structura spitalului a cunoscut multe modificări. În anul 2003 clădirile şi terenurile spitalului au fost predate Primăriei Municipiului Beiuş în baza Protocolului nr. 102 din 21.01.2003 (conform H.G. nr.866/2002 şi H.G. nr.867/2002). Clădirile au fost predate ulterior în administrarea spitalului în baza Hotărârii Consiliului Local nr .7 din 28.02.2005. Prin Dispoziţia 390 /24.09.2004 se schimbă denumirea spitalului din „Spitalul Orăşenesc Episcop Nicolae Popovici – Beiuş” in „Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popovici – Beiuş”.

Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita
Spitalul Municipal ,, Dr. Pop Mircea ,, Marghita este o unitate sanitară cu paturi de tip general cu personalitate juridică, înfiinţat prin decizia 1592/30.12.1967 prin unificare cu data de 01.01.1968 din punct de vedere tehnic, administrativ şi financiar a următoarelor structuri: Spitalul Unificat Teritorial Marghita, Policlinica Marghita, Staţia de Salvare Marghita, Policlinica Derna, Dispensarele de Intreprinderi Tătăruşi si Voivozi, Creşa Marghita, Circumscripţiile Urbane Marghita, Circumscripţiile Sanitare Rurale din fostul raion Marghita, a Clinicii Sanatoriale pentru copii de la Pădurea Neagră şi a Comisiei de Expertiză Medicală din cadrul Policlinicii Marghita sub conducerea Spitalului Teritorial Marghita. Prin dispoziţia 321/25.06.2004 se aprobă schimbarea denumirii din Spitalul Oraşenesc "Dr. Pop Mircea" Marghita în Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita.

Spitalul Municipal Salonta
Este o unitate sanitară publică cu 122 de paturi pentru spitalizare continuă, 10 paturi pentru spitalizare de zi şi 5 paturi pentru insoţitori, înfiinţată la data de 01.07.1973 prin Decizia nr. 359/07.07.1973, sub denumirea Spitalul Unificat Teritorial Salonta. La data de 07.01.2002, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 6/2002 îşi schimbă denumirea în Spitalul Municipal Salonta.

Spitalul Orăşenesc Aleşd
Prima structura spitalicească din oraşul Aleşd a fost înfiinţată în anul 1955 având 55 de paturi: 30 paturi pe secţia de medicină internă şi 25 paturi pe secţia de obstetrică, având in dotare doar o singură autosanitară. La ora actuală, Spitalul Orăşenesc Aleşd împreună cu Dispensarul Policlinic deservesc o zonă foarte mare ca suprafaţă, de la Remeţi la Tileagd şi de la Zece Hotare la Pădurea Neagră.

Spitalul de Psihiatrie Nucet
Spitalul și-a început activitatea de fapt în anul 1952, odată cu deschiderea Întreprinderii „SOVROM-KVARTIT” Băița, ca „Serviciul Medico-Sanitar 16″, functionând în cladiri improvizate din barăci aparținând de Ministerul Minelor – Direcția Metale Rare.In decembrie 2003, spitalul se desparte în doua structuri separate: Spital de Psihiatrie cu 226 de paturi si Centru Medico/Social cu 178 de paturi.

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din staţiunea balneoclimaterică Băile Felix a fost înfiinţat în octombrie 1988, la iniţiativa autorităţilor locale, în colaborare cu Institutul Naţional de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti. În decursul anilor următori, structura spitalului a suferit mai multe modificări, cea mai importantă fiind in 1992 când, în structura unităţii a intrat secţia de copii a vechiului Sanatoriu de Copii, Băile 1 Mai. Din luna iulie 2000 unitatea a căpătat statut de spital clinic al Universităţii Oradea.

Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Măsuri de Siguranţă Ştei
Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei este unul din cele 4 spitale de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă din ţară, care internează bolnavi psihici în baza prevederilor Articolului Nr.110 din Codul Penal. A luat fiinţă în anul 1966. Este anul in care s-a înfiinţat primul spital din oraşul Dr. Petru Groza purtând numele de Spitalul de Neuro-psihiatrie. În cursul anilor s-au realizat o serie de obiective care au contribuit la buna funcţionare a spitalului. În anul 2002 se schimbă din nou denumirea unităţii în Spital de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, funcţionând în prezent cu un număr de 235 paturi.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor
În iulie 1997, a fost adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele țării Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate – Legea nr. 145/1997. Aceasta a urmărit modelul de asigurări tip Bismark, cu asigurare de sănătate obligatorie, bazat pe principiul solidarității și funcționând în cadrul unui sistem descentralizat. Ea a intrat în vigoare, cu toate prevederile, începând cu 1 ianuarie 1999 dar a existat o perioadă de tranziție în anul 1998 în care Direcțiile Sanitare Județene și Ministerul Sănătății au administrat fondurile de asigurare. În consecință, de la 1 ianuarie 1999, conform legii au funcționat și casele de asigurări ca instituții publice autonome.