Reponsive image

Plan general Regional de servicii sanitare 2021-2027 - Județul Bihor.

Vezi detalii »


Lista unităților sanitare din județul Bihor, care au depus documentația completă pentru contracte aferente programelor naționale de sănătate (2022)

Vezi detalii »

 

Programele naţionale sunt un ansamblu organizat de activităţi şi servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii şi tratării unor boli cu consecinţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei şi, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. Activităţile profilactice şi tratamentul specific acestor boli sunt finanţate din Bugetul statului şi din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în limite stabilite anual prin Legea Bugetului de Stat.
Programele naţionale sunt proiectate, implementate şi coordonate de Ministerul Sănătăţii, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeaşi instituţie împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Camera Federativă a Medicilor, cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ştiinţifice medicale, ai clinicilor universitare, unităţilor de cercetare, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi cu reprezentanţi ai populaţiei.
Ministerul Sănătăţii organizează împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitaţie electronică.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie şi să deruleze contracte de achiziţii publice pentru medicamentele şi materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.
Ordinul nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016.

Ultima modificare - 01 Martie 2016

Reponsive image

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DERULATE PRIN D.S.P. BIHOR ÎN ANUL 2013.

Vezi detalii »

Reponsive image

Programele Naţionale de Boli Netransmisibile derulate prin D.S.P. Bihor. Extras din Ordinul M.S. nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016.(data afișării 16.09.2015)

Vezi detalii »

Reponsive image

INFORMARE PRIVIND DERULAREA PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE, LA NIVELUL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN ANUL 2014, FINANŢATE DIN BUGETUL DE STAT PRIN MINISTERUL SĂNĂTĂŢII .(data afișării 24.06.2015)

Vezi detalii »


Reponsive image

AVPP: ani potenţiali de viaţă pierduţi prin decese premature (înaintea împlinirii vârstei de 70 ani; limita este stabilită în documente OECD şi OMS – Europa, în funcţie de speranţa de viaţă la naştere).(data afișării 01.10.2015)

Vezi detalii »

Reponsive image

Aspecte statistice privind desfăşurarea Programului Naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin în judeţul Bihor în perioada 2012-2015.(data afișării 01.03.2016)

Vezi detalii »