CENTRALIZATOR ACHIZIȚII PUBLICE
CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE
DOCUMENTE PRIVIND EXECUȚIA CONTRACTELOR
Reponsive image 03.12.2020

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări Servicii de reparare, de întreținere și de instalare la sediul D.S.P. Bihor din Beiuș.

Oferta depusă de S.C. NetPro S.R.L. Cihei, cu un preț de 134629,79 lei, fără TVA.


Reponsive image 23.10.2020

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru Furnizare produse - Echipament pentru măsurarea concentraţiei de radon din apă, aer şi sol.

Oferta depusă de S.C. AfoTech S.R.L. București, cu un preț de 37650,00 lei, fără TVA.

Reponsive image 30.04.2020

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță:

Oferta câștigătoare depusă de S.C. SENALUX S.R.L. Oradea, pentru prestări servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă, cu un tarif de 600 lei/trimestru, fără TVA.


Reponsive image 27.04.2020

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță lista operatorilor economici desemnați câștigători în urma ofertelor depuse pentru următoarele servicii:

1. Prestări servicii aplicație informatică pentru gestiune, financiar-contabilitate și achiziții contracte-comenzi, ofertă depusă de S.C.INFOWORLD S.R.L. București, cu un tarif de 3000 lei lunar, fără TVA.
2. Prestări servicii complete de mentenanță a programelor informatice din cadrul D.S.P. Bihor, ofertă depusă de S.C. FIOMA INF S.R.L. Oradea, cu un tarif de 1350 lei lunar, fără TVA.
3. Prestări servicii de mentenanță și monitorizare a sistemelor de alarmă, ofertă depusă de S.C. Helion Security S.R.L Oradea, cu un tarif de 358 lei trimestrial, fără TVA.

Reponsive image 22.04.2020

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru servicii de telefonie mobilă și fixă, televiziune, trafic de date:

Oferta depusă de S.C. RCS & RDS S.A. București, cu un tarif lunar de 3999,37 lei/lună, fără TVA.


Reponsive image 17.04.2020

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță lista operatorilor economici desemnați câștigători în urma ofertelor depuse pentru următoarele servicii:

1. Servicii de traducere, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. HR SPECIALISTS S.R.L. VOLUNTARI, cu un tarif de 24,20 lei/preț mediu pe pagină, fără TVA;
2. Servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. Pro Deratizare S.R.L. Oradea, cu un tarif 0,21 lei/mp pentru deratizare, 0,28 lei/mp pentru dezinfecție și 0,25 lei/mp pentru dezinsecție, fără TVA;
3. Servicii de curăţenie și igienizare, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusa de S.C. Dezinfer Service S.R.L. Dej, cu un tarif lunar de 7869 lei, fără TVA;
4. Furnizare lapte UHT la ambalaj de 1 l, grăsime 1,5%, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. Simultan S.R.L. Făget, jud. Timiș, cu un preț de 2,50 lei/litru, fără TVA;
5. Furnizare apă potabilă și pahare de unică folosință, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. La Fântâna S.R.L București, cu un preț de 9,90 lei, fără TVA, pentru bidon de 19 l, respectiv 0,521 preț pe litru, fără TVA și 6 lei set de 100 bucăți de pahare de unică folosință, fără TVA;
6. Servicii colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. AKSD ROMANIA S.R.L., jud.Mureș, cu un tarif 6,00 lei pe kg, fără TVA.