PROGRAM ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATOR ACHIZIȚII PUBLICE
CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE
Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru prestări servicii complete de audit informatic pentru evaluarea vulnerabilităților și riscurilor informatice în conformitate cu Legea 362/2018 (NIS), C.P.V. - 72810000-1 - Servicii de audit informatic.
(data afișării 24.10.2022)

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de lucrări de reparații curente ale Compartimentului de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile din structura DSP Bihor, lucrări de renovare.
(data afișării 17.05.2022)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de verificare, avizare și mentenanță a stației de pomare apă pentru hidranți.
(data afișării 14.04.2021)

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de arhivare (prelucrare arhivistică).
(data afișării 11.03.2022)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de verificare , avizare și mentenanță a stației de pomare apă pentru hidranți.
(data afișării 15.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă.
(data afișării 12.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție.
(data afișării 08.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de colectare , transport și neutralizare deșeuri rezultate din activități medicale.
(data afișării 09.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru furnizare Lapte UHT.
(data afișării 09.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru furnizare apă potabilă la dozator.
(data afișării 08.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru servicii de telefonie fixă și mobilă , internet și televiziune prin cablu.
(data afișării 07.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru servicii de curățenie.
(data afișării 07.04.2021)

Invitație-Caiet de Sarcini »


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări Servicii de reparare, de întreținere și de instalare la sediul D.S.P. Bihor din Beiuș.
(data afișării 03.12.2020)

Oferta depusă de S.C. NetPro S.R.L. Cihei, cu un preț de 134629,79 lei , fără TVA.

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de reparare, de întreținere și de instalare la sediul D.S.P. Bihor din Beiuș. Cod CPV 50000000-5 Servicii de reparare, întreținere și instalare . Menționăm că serviciile se vor presta la sediul beneficiarului din localitatea Beiuș, Calea Bihorului nr. 4/B , Județul Bihor. Oferta se va depune în conformitate cu caietul de sarcini până în data de 27.11.2020 ora 10,00 pe adresa de e-mail ꞉ informatica@dspbihor.gov.ro. Operatorii trebuie să se asigure că documentele sunt scanate lizibil, au fost transmise integral și DSP Bihor a confirmat primirea documentelor, ȋnainte de data și ora limită stabilită. DSP Bihor nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale rețelei de internet . Ofertantul declarat castigator, selectat în urma ofertelor depuse, va încărca oferta în SEAP pentru inițierea achiziției.
(data afișării 24.11.2020)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru Furnizare produse - Echipament pentru măsurarea concentraţiei de radon din apă, aer şi sol.
(data afișării 23.10.2020)

Oferta depusă de S.C. AfoTech S.R.L. București, cu un preț de 37650,00 lei , fără TVA.

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru Furnizare produse - Echipament pentru măsurarea concentraţiei de radon din apă, aer şi sol. Valoarea estimata fara TVA de 43697,47 lei . Cod CPV 38341000-7 Aparate de măsurare a radiaţiilor.
(data afișării 07.10.2020)

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță:
(data afișării 30.04.2020)

Oferta câștigătoare depusă de S.C. SENALUX S.R.L. Oradea, pentru prestări servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă, cu un tarif de 600 lei / trimestru, fără TV.

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță lista operatorilor economici desemnați câștigători în urma ofertelor depuse pentru următoarele servicii:
(data afișării 27.04.2020)

1. Prestări servicii aplicație informatică pentru gestiune, financiar-contabilitate și achiziții contracte-comenzi, ofertă depusă de S.C.INFOWORLD S.R.L. București, cu un tarif de 3000 lei lunar, fără TVA.
2.Prestări servicii complete de mentenanță a programelor informatice din cadrul D.S.P. Bihor, ofertă depusă de S.C. FIOMA INF S.R.L. Oradea, cu un tarif de 1350 lei lunar, fără TVA.
3. Prestări servicii de mentenanță și monitorizare a sistemelor de alarmă, ofertă depusă de S.C. Helion Security S.R.L Oradea, cu un tarif de 358 lei trimestrial, fără TVA.

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru următoarele servicii.
(data afișării 23.04.2020)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru servicii de telefonie mobilă și fixă, televiziune, trafic de date:
(data afișării 22.04.2020)

Oferta depusă de S.C. RCS & RDS S.A. București, cu un tarif lunar de 3999,37 lei/lună, fără TVA.

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru următorul pachet de servicii: telefonie mobilă și fixă, televiziune, trafic de date.
(data afișării 14.04.2020)

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță lista operatorilor economici desemnați câștigători în urma ofertelor depuse pentru următoarele servicii:
(data afișării 17.04.2020)

1. Servicii de traducere, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. HR SPECIALISTS S.R.L. VOLUNTARI, cu un tarif de 24,20 lei/preț mediu pe pagină, fără TVA;
2. Servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. Pro Deratizare S.R.L. Oradea, cu un tarif 0,21 lei/mp pentru deratizare, 0,28 lei/mp pentru dezinfecție și 0,25 lei/mp pentru dezinsecție, fără TVA;
3. Servicii de curăţenie și igienizare, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusa de S.C. Dezinfer Service S.R.L. Dej, cu un tarif lunar de 7869 lei, fără TVA;
4. Furnizare lapte UHT la ambalaj de 1 l, grăsime 1,5%, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. Simultan S.R.L. Făget, jud. Timiș, cu un preț de 2,50 lei/litru, fără TVA;
5.Furnizare apă potabilă și pahare de unică folosință, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. La Fântâna S.R.L București, cu un preț de 9,90 lei, fără TVA, pentru bidon de 19 l, respectiv 0,521 preț pe litru, fără TVA și 6 lei set de 100 bucăți de pahare de unică folosință, fără TVA;
6. Servicii colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti, a fost desemnată oferta câştigătoare cea depusă de S.C. AKSD ROMANIA S.R.L., jud.Mureș, cu un tarif 6,00 lei pe kg, fără TVA.

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru următoarele servicii.
(data afișării 09.04.2020)

Vezi detalii »