Reponsive image

Comunicat de presă 3 decembrie 2021: DSP Bihor informează despre situația infectării cu SARS-COV2, starea vaccinării antiCOVID și incidența cumulată pe 14 zile la nivel de UAT.
(data afișării 03.12.2021)

Vezi detalii »

Incidența cumulată »

Reponsive image

Comunicat de presă 2 decembrie 2021: DSP Bihor informează despre situația infectării cu SARS-COV2, starea vaccinării antiCOVID și incidența cumulată pe 14 zile la nivel de UAT.
(data afișării 02.12.2021)

Vezi detalii »

Incidența cumulată »

Reponsive image

Comunicat de presă D.S.P. Bihor: Informații privind aspecte legate de contextul epidemiologic generat de infecția cu SARS-CoV-2.
(data afișării 01.11.2021)

Vezi detalii »


Reponsive image

Comunicat de presă D.S.P. Bihor: Informații privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă, persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2.
(data afișării 03.12.2021)

Vezi detalii »

Reponsive image

Comunicat de presă D.S.P. Bihor: DSP Bihor anunță deschiderea unor noi centre de vaccinare în județul Bihor, începînd cu data de 12.11.2021.
(data afișării 12.11.2021)

Vezi detalii »

Harta centre de vaccinare »

Reponsive image

D.S.P. Bihor prezintă Lista medicilor de familie care efectuează imunizare anti-COVID19 în cabinetele proprii.
(data afișării 02.11.2021)

Listă cabinete »


Reponsive image

Comunicat de presă - 17 noiembrie - Poziție oficială.
(data afișării 17.11.2021)

Vezi detalii »

Reponsive image

Comunicat de presă - 18 noiembrie 2021 - „Ziua națională fără tutun”.
(data afișării 16.11.2021)

Vezi detalii »

Vezi Campania »

Reponsive image

Comunicat de presă D.S.P. Bihor: Informații privind prevenirea apariției și evitarea creșterii numărului cazurilor de îmbolnăvire prin infecții respiratorii acute și gripă, depistarea precoce a acestora, izolarea timpurie și tratamentul bolnavilor.
(data afișării 29.10.2021)

Vezi detalii »


Reponsive image

În atenția candidaților care au susținut examenul de medic specialist din sesiunea 14 octombrie 2021.
(data afișării 03.12.2021)

Anunt Ministerul Sănătății »

Reponsive image

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) - grup țintă pentru componenta de asistență medicală comunitară - care vor face parte din echipa comunitară integrată. Proiect: crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, POCU/375/4/22/122607.
(data afișării 22.11.2021)

Anunţ recrutare »

Cerere de înscriere (editabil) »

Lista AAPL - Mediatori Sanitari »

Lista AAPL - Asistenți medicali Comunitari »

Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică Bihor organizează selecție pentru ocuparea, pe durată deteminată, a unui post asistent medical generalist în cadrul Compartimentului Supraveghere și control boli transmisibile - pentru efectuarea triajului epidemiologic în punctele de trecere a frontierei de stat.
(data afișării 22.11.2021)

Anunţ concurs »

Formular inscriere (editabil) »

Rezultat selecție dosare »

Rezultat interviu »

Reponsive image

Persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele de conformitate de către Ministerul Sănătăţii, pentru judeţul Bihor.
(data afișării 03.12.2021)

Reponsive image

În vederea eliberării certificatelor de conformitate, persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Str. Libertăţii nr.34, de luni până vineri, între orele 8,00 - 14,00.

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică Bihor organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist PL în cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă.
(data afișării 02.11.2021)

Anunţ concurs »

Rezultat selecție dosare »

Rezultat proba scrisă »

Rezultat interviu »

Rezultate finale »

Reponsive image

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 21 noiembrie 2021. Înscrierile la concurs se fac în conformitate cu metodologia aprobată și publicația de concurs. Informații complete se găsesc la adresa: www.rezidentiat.ms.ro
(data afișării 15.10.2021)

Vezi detalii »

Lista Unităților Sanitare »

Formular inscriere (editabil) »

Repartiția Candidaților »

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunțuri mai vechi »


Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de verificare, avizare și mentenanță a stației de pomare apă pentru hidranți.(data afișării 14.04.2021)

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă.
(data afișării 12.04.2021)

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru Servicii de Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție.
(data afișării 08.04.2021)

Vezi detalii »


Campania națională a informării despre efectele activității fizice

„7 Aprilie 2021 - Ziua Mondială a sănătăţii”
(Noiembrie 2021)

Vezi detalii »

18 noiembrie 2021 - ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN

„18 noiembrie 2021 - ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN”
(Noiembrie 2021)

Vezi detalii »

Campania națională a informării despre efectele activității fizice

„Campania Luna naţională a informării despre efectele nutriției/alimentației” (Octombrie 2021)

Vezi detalii »


Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică Bihor prezintă Ordinul M.S. 644/2021 privind activitatea de testare în farmacii, utilizînd teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-COV2. (data afișării 11.05.2021)

Ordin M.S. nr. 644/2021 »

Reponsive image

D.S.P.Bihor prezintă Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie conform OMS nr. 1159/2010. (data afișării 01.04.2021)

Vezi detalii »

Reponsive image

D.S.P.Bihor prezintă Ordinul comun MS/CNAS nr.87/DG185/19.01.2021 privind eliberarea deciziilor de carantina sau izolare, precum și a certificatelor de concediu medical aferente.
(data afișării 19.01.2021)

Vezi detalii »

 

 

 

 

 

Anunțuri mai vechi »


Protejați-vă apropiații, nu-i expuneți!.

CORONAVIRUS - MĂSURI DE PREVENȚIE.

Rămîneți Acasă !!!

CORONAVIRUS - MĂSURI DE PREVENȚIE.

Măsuri de prevenție.

CORONAVIRUS - MĂSURI DE PREVENȚIE.


Informează-te doar din surse oficiale!

CORONAVIRUS - MĂSURI DE PREVENȚIE.

Evitați zonele aglomerate.

CORONAVIRUS - MĂSURI DE PREVENȚIE.

Ce trebuie să știți despre noul coronavirus.

CORONAVIRUS - MĂSURI DE PREVENȚIE.MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR
Oradea. Str. Libertăţii nr.34
Tel:0259434565 ; Fax:0259418654

PROGRAMUL CU PUBLICUL


Pe perioada stării de alertă, programul de “relații publice” se va desfășura la sediul instituției între orele 8-14, cu aplicarea măsurilor prevăzute în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.
DOCUMENTELE ŞI CERERILE SE POT DEPUNE ȘI UTILIZÂND SISTEMUL DE POŞTĂ ELECTRONICĂ
a) Proceduri de reglementare sanitară prin e-mail: birou_autorizavize@dspbihor.gov.ro
Plata taxelor aferente se face astfel în conturile deschise la Trezoreria mun. Oradea:
- R045TREZ07620160103XXXXX, CF 8609468, beneficiar bugetul de stat pentru: autorizaţii sanitare în baza referatului de evaluare; viză anuală.
- R058TREZ07620E335000XXXX, CF 4230398, beneficiar D.S.P. Bihor pentru: asistenţă de specialitate de sănătate publică; certificarea conformităţii.
Documentul prin care se certifică plata se anexează documentaţiei transmise.
b) orice altă coresponenţă la adresa de e-mail: secretariat@dspbihor.gov.ro sau fax 0259418654
Serviciul de Permanenţă al D.S.P. Bihor: Tel. 0259418639
Telefon secretariat (orele 8-16): 0259434565
Pentru informaţii, vă rugăm să utilizaţi numerele de telefon şi adresele de e-mail precizate pe site-ul propriu, www.dspbihor.gov.ro, secţiunea „Contact”.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. DANIELA RAHOTĂ


Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie

Laborator Microbiologie, Serologie, Parazitologie

Ministerul Sănătăţii- Ordin nr. 208/2012 din 07/03/2012.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

LISTA tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Bihor Conform O.M.S. nr.208/2012.

AFIȘEAZĂ

Listă contact

Laborator Igiena Radiaţiilor