D.S.P. Bihor
Reponsive image

Având în vedere menținerea condițiilor meteorologice caracterizate prin umiditate crescută și temperaturi excesive, Direcția de Sănătate Publică Bihor recomandă populației următoarele în ceea ce privește: vectori, căpușe, ciuperci.(data afișării 26.06.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI_26 iunie 2019.(data afișării 25.06.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Persistența temperaturilor ridicate, caracteristice în timpul verii, poate influența negativ starea de sănătate a populației.(data afișării 24.06.2019)

Vezi detalii »


Reponsive image

Persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele de conformitate de către Ministerul Sănătăţii, pentru judeţul Bihor.(data afișării 22.07.2019)

Reponsive image

În vederea eliberării certificatelor de conformitate, persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Str. Libertăţii nr.34, de luni până vineri, între orele 8,00 - 14,00.

Vezi detalii »

Reponsive image

Proiectul -"Guvernare transparentă, deschisă și participativă-standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit" - SIPOCA 35.(data afișării 13.06.2019)

Reponsive image

MANUAL DE BUNE PRACTICI PENTRU PROMOVAREA ABORDĂRII PRO-ACTIVE A PRINCIPIILOR GUVERNĂRII TRANSPARENTE, DESCHISE ȘI PARTICIPATIVE.

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Ministerul Sănătății organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional. (data afișării 14.05.2019)

Vezi detalii
site Ministerul Sănătății »

Publicație de examen

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - Ordinul Ministerul Sănătății nr.646 din 08 mai 2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.(data afișării 10.05.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 270/09.04.2019 , Ministerul Sănătăţii a publicat Ordinul nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice . În Monitorul Oficial, Partea I nr. 270bis/09.04.2019 , s-au publicat Normele de aplicare .(data afișării 15.04.2019)

Vezi detalii
Ordin MS nr.444/2019»

Vezi detalii Norme»

Reponsive image

Anunț - Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. (data afișării 04.04.2019)

Vezi detalii
site Ministerul Sănătății »


Reponsive image

ORDIN 427/11.04.2017 - privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat.(data afișării 25.03.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - ÎN ATENȚIA MEDICILOR AFLAȚI ÎN PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE.(data afișării 29.01.2019)

Vezi detalii »

Vezi detalii site Ministerul Sănătății
- Anunț important taxe pregătire»

Reponsive image

Anunț - Proceduri de reglementare sanitară pentru prestatori de servicii funerare.(data afișării 29.10.2018)

Vezi detalii »


Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică BIHOR prezintă Raportul Anual de Evaluare a Incidentelor de Integritate pe anul 2018.(data afișării 01.04.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Preluarea dosarelor depuse de solicitanți, precum și eliberarea documentelor necesare recunoașterii calificărilor profesionale, respectiv Certificate-Recomandări-Adeverințe, emise de Ministerul Sănătății, intră în competența direcțiilor de sănătate publică județene.(data afișării 06.07.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - METODOLOGIA de efectuare a expertizei medicale definite la art. 2 lit. e) din HG 924-2017 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. 2 din L 263-2010 privind sistemul unitar de pensii publice.(data afișării 22.05.2018)

Vezi detalii »


Reponsive image

Ghid - EXPUNEREA LA RADIAȚII IONIZANTE A FEMEILOR GRAVIDE SAU AFLATE LA VÂRSTA FERTILĂ.(data afișării 24.05.2018)

Reponsive image

Informații pentru situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de 16 ani.

Vezi detalii »Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie

Laborator Microbiologie, Serologie, Parazitologie

Ministerul Sănătăţii- Ordin nr. 208/2012 din 07/03/2012.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

LISTA tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Bihor Conform O.M.S. nr.208/2012.

AFIȘEAZĂ

Listă contact

Laborator Igiena Radiaţiilor