D.S.P. Bihor
Reponsive image

Cum să prevenim infecțiile respiratorii?(data afișării 05.12.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA.(data afișării 05.12.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Ziua Naţională fără Tutun - 21 noiembrie 2019 - *„Alege să fii sănătos! Alege să nu fumezi!” *. (21.11.2019)

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț _ Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru recrutarea și selecția specialiștilor Asistenți Medicali Comunitari, sesiunea Octombrie-Decembrie 2019. (data afișării 26.11.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele de conformitate de către Ministerul Sănătăţii, pentru judeţul Bihor.(data afișării 25.11.2019)

Reponsive image

În vederea eliberării certificatelor de conformitate, persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Str. Libertăţii nr.34, de luni până vineri, între orele 8,00 - 14,00.

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Înscrierea la Rezidențiat. Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare la Direcțiile de Sănătate Publică din centrele universitare reamintim candidaților: (data afișării 07.11.2019)

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - ORGANIZARE ȘI DERULARE ATELIERE DE LUCRU - PROIECT ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”, pentru creșterea nivelului de competenţe profesionale ale medicilor de familie implicaţi în abordarea pacienților cu patologie psihiatrică (adicții) – domeniul aferent Programului Național de Sănătate Mintală. (data afișării 07.11.2019)

Reponsive image

Vezi detalii »

Anunț - ORGANIZARE ȘI DERULARE ATELIERE DE LUCRU - PROIECT ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”, pentru creșterea nivelului de competențe în abordarea pacienților cu boli cardiovasculare – domeniul aferent Programului Boli netransmisibile majore – Subprogramul Boli cardiovasculare. (data afișării 07.11.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 08 decembrie 2019. (data afișării 04.11.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - de recrutare și selecție_PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607. (data afișării 29.10.2019)

Reponsive image

Vezi detalii »

CERERE DE ÎNSCRIERE PROCEDURĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Vezi detalii »

Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL

Vezi detalii »


Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor organizează în conformitate cu prevederile art.618 alin (22) din Codul Administrativ, examen de promovare în grad profesional.(data afișării 23.10.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică Bihor în conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011, organizează concurs pentru ocuparea unui post de fizician, pentru Laboratorul de Igiena Radiațiilor Ionizante, pe perioadă nedeterminată. (data afișării 18.10.2019)

Vezi detalii »

Tematică concurs

Vezi detalii »

Reponsive image

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APLICAȚIEI INFORMATICE A CNCAN, pentru evidența surselor de radiații și a dozelor primite de lucrătorii expuși la radiații ionizante.(data afișării 17.10.2019)

Vezi detalii »


Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor organizează examen de promovare în grad profesional pentru 1 (un) post de Inspector Superior în cadrul Compartimentului pentru Situații de Urgență și Managementul Asistenței medicale de Urgență și Evenimente Speciale.(data afișării 03.10.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Direcţia de Sănătate Publică Bihor prezintă Lista Funcțiilor Plătite din Fonduri Publice la data de 30.09.2019. Publicarea se face în conformitate cu art.33 din Legea 153/2017.(data afișării 01.10.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică Bihor în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de chimist debutant pentru Laboratorul de Igiena Radiațiilor Ionizante. (data afișării 23.08.2019)

Vezi detalii »

Tematică concurs

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare. (data afișării 13.08.2019)

Publicație 16.10.2019

Vezi detalii »

Cerere

Vezi detalii »

Reponsive image

Proiectul -"Guvernare transparentă, deschisă și participativă-standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit" - SIPOCA 35.(data afișării 13.06.2019)

Reponsive image

MANUAL DE BUNE PRACTICI PENTRU PROMOVAREA ABORDĂRII PRO-ACTIVE A PRINCIPIILOR GUVERNĂRII TRANSPARENTE, DESCHISE ȘI PARTICIPATIVE.

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Ordinul Ministerul Sănătății nr.646 din 08 mai 2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.(data afișării 10.05.2019)

Vezi detalii »


Reponsive image

ORDIN 427/11.04.2017 - privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat.(data afișării 25.03.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - ÎN ATENȚIA MEDICILOR AFLAȚI ÎN PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE.(data afișării 29.01.2019)

Vezi detalii »

Vezi detalii site Ministerul Sănătății
- Anunț important taxe pregătire»

Reponsive image

Preluarea dosarelor depuse de solicitanți, precum și eliberarea documentelor necesare recunoașterii calificărilor profesionale, respectiv Certificate-Recomandări-Adeverințe, emise de Ministerul Sănătății, intră în competența direcțiilor de sănătate publică județene.(data afișării 06.07.2018)

Vezi detalii »
Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie

Laborator Microbiologie, Serologie, Parazitologie

Ministerul Sănătăţii- Ordin nr. 208/2012 din 07/03/2012.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

LISTA tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Bihor Conform O.M.S. nr.208/2012.

AFIȘEAZĂ

Listă contact

Laborator Igiena Radiaţiilor