D.S.P. Bihor
Reponsive image

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA) 18 noiembrie 2018. (data afișării 14.11.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Chiar dacă vremea este călduroasă în aceste zile, creşte riscul de infecţii acute ale căilor respiratorii.(data afișării 31.10.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

D.S.P. Bihor a primit azi 8820 doze de vaccin gripal.(data afișării 30.10.2018)

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - Rezultatele procesului de RECRUTARE ȘI SELECȚIE ”formatori seniori și experți” în cadrul proiectului ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”.(data afișării 07.11.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Proceduri de reglementare sanitară pentru prestatori de servicii funerare.(data afișării 29.10.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele de conformitate de către Ministerul Sănătăţii, pentru judeţul Bihor.(data afișării 29.10.2018)

Reponsive image

În vederea eliberării certificatelor de conformitate, persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Str. Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 - 15,00.

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - RECRUTARE ȘI SELECȚIE ”formatori seniori și experți” în cadrul proiectului ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”.(data afișării 17.10.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 18 noiembrie 2018.(data afișării 15.10.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de “Lucrări de execuţie pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu” conform atașamentelor.(data afișării 27.09.2018)

Vezi detalii »

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse pentru anunţul de publicitate din data de 27.09.2018 în SEAP (SICAP) cu numarul 1037799 și pe site-ul www.dspbihor.gov.ro ( departamentul economic/ achiziții publice ) în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect “Lucrări de execuţie pentru modernizarea sediului administrativ al DSP Bihor în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu” CPV: 45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcţii , oferta SC HERALD COM IMPEX a fost declarată câştigătoare la prețul de 449547,71 Ron fără TVA. (data afișării 15.10.2018)


Reponsive image

ÎNSCRIEREA medicilor de familie, ca beneficiari ai proiectului "Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!", POCU/91/4/8/106519.(data afișării 10.09.2018)

Reponsive image

Proiectul: „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” implementat, la nivel național, în 15 județe prin: Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor, Direcția de Sănătate Publică a județului Alba și Fundația Apelul Îngerului Român, își propune îmbunătățirea competenţelor profesionale ale 647 medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul programelor naționale de sănătate.

Vezi detalii »

Reponsive image

Preluarea dosarelor depuse de solicitanți, precum și eliberarea documentelor necesare recunoașterii calificărilor profesionale, respectiv Certificate/Recomandări/Adeverințe, emise de Ministerul Sănătății, intră în competența direcțiilor de sănătate publică județene.(data afișării 06.07.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Ghid - EXPUNEREA LA RADIAȚII IONIZANTE A FEMEILOR GRAVIDE SAU AFLATE LA VÂRSTA FERTILĂ.(data afișării 24.05.2018)

Reponsive image

Informații pentru situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de 16 ani.

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - METODOLOGIA de efectuare a expertizei medicale definite la art. 2 lit. e) din HG 924/2017 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. 2 din L 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.(data afișării 22.05.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Calendarul de examene, concursuri și a sesiunilor de înscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sănătăţii în anul 2018.(data afișării 05.02.2018)

Vezi detalii »Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie

Laborator Microbiologie, Serologie, Parazitologie

Ministerul Sănătăţii- Ordin nr. 208/2012 din 07/03/2012.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

LISTA tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Bihor Conform O.M.S. nr.208/2012.

AFIȘEAZĂ

Listă contact

Laborator Igiena Radiaţiilor


dspbihor.gov.ro