D.S.P. Bihor
Reponsive image

Stop Cancerului de Col Uterin!(data afișării 21.01.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Recomandări pentru prevenirea Infecțiilor acute respiratorii, inclusiv Gripă. (data afișării 19.01.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Evoluţia infecţiilor acute respiratorii la populaţia judeţului Bihor.(data afișării 15.01.2019)

Vezi detalii »


Reponsive image

Persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele de conformitate de către Ministerul Sănătăţii, pentru judeţul Bihor.(data afișării 14.01.2019)

Reponsive image

În vederea eliberării certificatelor de conformitate, persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Str. Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 - 15,00.

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la concursul de ocupare a postului de chimist pentru Laboratorul de Diagnostic și investigare în Sănătate publică - Chimie sanitară și toxicologie.(data afișării 08.01.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Repartiția - medicilor - medicilor dentiști - farmaciștilor, rezidenți care au ales pentru pregătire Centrul Universitar Oradea se va face în zilele de 17 și 18 decembrie.(data afișării 13.12.2018)

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - Lista spitalelor de angajare pentru medicii rezidenți care au ales loc în Centrul Universitar Oradea și încep pregătirea în rezidențiat la data de 01.01.2019.(data afișării 29.11.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Organizare și derulare atelier de lucru în cadrul proiectului ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”.(data afișării 20.11.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică Bihor în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de chimist principal confirmat în specialitatea Toxicologie, pentru Laboratorul de Diagnostic și investigare în Sănătate publică - Chimie sanitară și toxicologie.(data afișării 16.11.2018)

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 18 noiembrie 2018.(data afișării 15.10.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

ÎNSCRIEREA medicilor de familie, ca beneficiari ai proiectului "Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!", POCU-91-4-8-106519.(data afișării 10.09.2018)

Reponsive image

Proiectul: „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” implementat, la nivel național, în 15 județe prin: Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor, Direcția de Sănătate Publică a județului Alba și Fundația Apelul Îngerului Român, își propune îmbunătățirea competenţelor profesionale ale 647 medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul programelor naționale de sănătate.

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Proceduri de reglementare sanitară pentru prestatori de servicii funerare.(data afișării 29.10.2018)

Vezi detalii »


Reponsive image

Preluarea dosarelor depuse de solicitanți, precum și eliberarea documentelor necesare recunoașterii calificărilor profesionale, respectiv Certificate-Recomandări-Adeverințe, emise de Ministerul Sănătății, intră în competența direcțiilor de sănătate publică județene.(data afișării 06.07.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Ghid - EXPUNEREA LA RADIAȚII IONIZANTE A FEMEILOR GRAVIDE SAU AFLATE LA VÂRSTA FERTILĂ.(data afișării 24.05.2018)

Reponsive image

Informații pentru situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de 16 ani.

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - METODOLOGIA de efectuare a expertizei medicale definite la art. 2 lit. e) din HG 924-2017 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. 2 din L 263-2010 privind sistemul unitar de pensii publice.(data afișării 22.05.2018)

Vezi detalii »
Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie

Laborator Microbiologie, Serologie, Parazitologie

Ministerul Sănătăţii- Ordin nr. 208/2012 din 07/03/2012.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

LISTA tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Bihor Conform O.M.S. nr.208/2012.

AFIȘEAZĂ

Listă contact

Laborator Igiena Radiaţiilor