D.S.P. Bihor
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICE
Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, anunță prelungirea termenului de depunere oferte pentru operatorii economici interesați în vederea achiziției de lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu până joi 27.07.2017. Specificațiile tehnice, sunt atașate alături de invitația de participare. (data afișării 21.07.2017)

Vezi detalii »

La achiziția de lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu ofertantul câștigător este S.C. Inova Internațional S.R.L. Oradea cu ofertă finaciară de 75630 lei fără TVA. (data afișării 1.08.2017)

Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, anunță cerere de ofertă pentru Servicii de traducere autorizată din limba română în limbile: engleză, italiană, germană, franceză și traducere autorizată din limbile engleză, italiană, germană, franceză în limba română. CPV: 79530000-8-Servicii de traducere (Rev.2) Valoarea estimată fără TVA: 3000.00 RON (data afișării 19.07.2017)

Vezi detalii »

La anunțul - Servicii de traducere autorizată din limba română în limbile: engleză, italiană, germană, franceză și traducere autorizată din limbile: engleză, italiană, germană, franceză în limba română - CPV: 79530000-8-Servicii de traducere, ofertantul câştigător este S.C. Remarx S.R.L Brașov cu un tarif mediu pe pagină de 20,25 lei, fără TVA.(data afișării 26.07.2017)

Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, anunță cerere de ofertă pentru Servicii de curierat, transport in sistem " ușă în ușă " a expedițiilor de plicuri/colete către persoane fizice și juridice pe teritoriul României. Livrarea se va efectua în maxim 24 ore la sediul destinatarului. CPV: 64120000-3-Servicii de curierat (Rev.2). Valoarea estimată fără TVA: 4000.00 RON (data afișării 19.07.2017)

Vezi detalii »

La anunțul - Servicii de curierat, transport in sistem " ușă în ușă " a expedițiilor de plicuri/colete către persoane fizice și juridice pe teritoriul României, cu livrare în maxim 24 ore la sediul destinatarului - CPV: 64120000-Servicii de curierat, ofertantul câştigător este Compania Națională Poșta Română SA București cu următoarele tarife: Plic până la 100 gr inclusiv 9,50 lei; Plic sau colet peste 100 gr până la 1000 gr 11,34 lei; Plic sau colet peste 1kg până la 10 kg se adaugă 1,18 lei pe fiecare kilogram.(data afișării 26.07.2017)


Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de servicii de mentenanţă şi monitorizare a sistemelor de alarmă. Specificațiile tehnice, sunt atașate alături de invitația de participare. (data afișării 11.07.2017)

Vezi detalii »

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, anunță contractarea de servicii de mentenanţă şi monitorizare a sistemelor de alarmă, ofertantul câştigător este S.C. Inova International S.R.L Oradea cu un tarif trimestrial de 498 lei, fără TVA. (data afișării 21.07.2017)

Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția directă, pentru contractarea de servicii de telefonie fixă. Specificațiile tehnice, sunt atașate alături de invitația de participare. (data afișării 04.07.2017)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția directă, contractarea de servicii de telefonie fixă ofertantul câştigător este S.C. RCS & RDS S.A. București cu o ofertă de 27,41 lei lunar, fără TVA.(data afișării 17.07.2017)

Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea Laboratorului de Diagnostic și Investigații în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Bihor. Specificațiile tehnice, respectiv tema de proiectare, sunt atașate alături de invitația de participare. (data afișării 09.05.2017)

Vezi detalii »

La anunțul - Lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea laboratorului de diagnostic și investigații în sănătate publică, câștigător S.C. VITAN EXIM S.R.L. ORADEA 398000 lei + TVA cod CPV-5453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare.(data afișării 26.06.2017)


Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii complete de mentenanță – întreținere și reparație –a programelor informatice din cadrul D.S.P. Bihor. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare. (data afișării 21.04.2017)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de prestări servicii actualizare aplicaţie informatică ofertantul câştigător este S.C. FIOMA INF S.R.L. Oradea cu o oferta de 1300 lei lunar, fără TVA. (data afișării 08.05.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă pentru furnizare lapte UHT la 1 litru. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare. (data afișării 21.04.2017)

Vezi detalii »

La anunțul de achiziție având ca obiect furnizarea de produse – achiziția de lapte UHT de 1,5%, ofertantul câştigător este S.C. Gecor Trade Imp-Exp S.R.L Constanța cu o oferta de 2,72 lei fără TVA pentru lapte UHT la ambalaj de 1 litru. (data afișării 08.05.2017)

Reponsive image

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.(data afișării 21.04.2017)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de prestări servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie ofertantul câştigător este S.C. Pro Deratizare SRL Oradea cu o oferta de 0,057 lei /mp pentru deratizare, 0,07 lei/mp pentru dezinfecție și 0,17 lei/mp pentru dezinsecție, fără TVA. (data afișării 08.05.2017)


Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de prestări servicii reparare grupul electrogenerator și circuitele aferente. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare (data afișării 20.04.17)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de prestări servicii mentenanță - prestări servicii întreținere și repararare grupul electrogenerator și circuitele aferente, ofertantul căștigător este S.C. Netpro S.R.L Cihei ( Bihor) cu o ofertă de 1200 lei trimestrial , fără TVA. (data afișării 18.05.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru prestări servicii întreținere și reparare pentru instalații sanitare, încălzire, electrice, vopsitorii, zugrăveli, zidărie și tâmplărie. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare(data afișării 20.04.17)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de prestări servicii întreținere și reparare pentru instalații sanitare, încălzire, electrice, vopsitorii, zugrăveli, zidărie și tâmplărie ofertantul câştigător este S.C. Deni-Flor Services S.R.L Oradea cu un tarif orar de 9 lei, fără TVA.(data afișării 08.05.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de prestări servicii mentenanță – servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare din cadrul instituției.(data afișării 13.04.17)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare din cadrul instituției ofertantul câştigător este S.C. Netpro S.R.L Cihei ( Bihor) cu o oferta de 1680 lei trimestrial, fără TVA respectiv 65 lei tarif orar, fără TVA. (data afișării 28.04.2017)


Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de prestări servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă.(data afișării 13.04.17)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de prestări servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă ofertantul câştigător este S.C. Senalux S.R.L. Oradea cu o oferta de 1650 lei trimestrial, fără TVA. (data afișării 28.04.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă prestări servicii de mentenanță – întreținere și reparare sistem de climatizare încăperi și circuitele aferente acestuia din cadrul instituției.(data afișării 13.04.17)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de prestări servicii mentenanță – întreținere și reparare sistem de climatizare încăperi și circuitele aferente acestuia din cadrul instituției ofertantul câştigător este S.C. Rhostermoclim S.R.L. Oradea cu o oferta de 3550 lei trimestrial, fără TVA și un tarif orar de 60 lei, fără TVA. (data afișării 28.04.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de servicii de întreținere și reparații ale circuitelor telefonice interne și a liniilor de fax, împreună cu aparatele telefonice și fax aferente.(data afișării 11.04.17)

Vezi detalii »

La anuntul pentru achiziția de prestări servicii de întreținere și reparații ale circuitelor telefonice interne si externe și a liniilor de fax, împreuna cu aparatele telefonice și fax aferente ofertantul câştigător este S.C. Inova Internațional S.R.L. Oradea cu o oferta de 1350 lei trimestrial, fără TVA și un tarif orar de 55 lei, fără TVA (data afișării 28.04.2017).


Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de servicii de colectare deșeuri de laborator.(data afișării 11.04.17)

Vezi detalii »

La anunțul de prestări servicii complete de colectare, transport şi eliminare (neutralizare) a deşeurilor rezultate din activităţi medicale, ofertantul câştigător este S.C. STERICYCLE ROMANIA S.R.L. Oradea cu o oferta de 7,9 lei pe kg, fără TVA. (data afișării 20.04.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de servicii furnizare apă plată la bidon de 19 litri și pahare unică folosință.(data afișării 11.04.17)

Vezi detalii »

La anuntul pentru achiziția de apă potabilă și pahare de unică folosință , ofertantul câştigător este S.C. La Fântâna S.R.L București cu o oferta de 8,90 lei fără TVA pentru bidon de 19 l , respectiv 6 lei fără TVA set de 100 bucăți de pahare de unică folosință. (data afișării 20.04.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de servicii de actualizare informatică.(data afișării 06.04.2017)

Vezi detalii »

La anuntul Servicii de actualizare informatică pentru aplicaţie informatică pentru gestiune, financiar-contabilitate ofertantul câştigător S.C. Infoworld S.R.L. București cu o oferta de 3000 lei lunar, fără TVA. (data afișării 20.04.2017)


Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă de servicii de telefonie fixă, mobilă și de transmisie de date.(data afișării 03.04.2017)

Vezi detalii »

Servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă și transmisie de date cod CPV 64210000 – 1 ofertantul câştigător S.C. RCS & RDS S.A. București cu o oferta de 2414,727 lei lunar, fără TVA . (data afișării 12.04.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă servicii de pază.(data afișării 03.04.2017)

Vezi detalii »

Servicii de pază- cod Cod CPV 79713000 -5 ofertantul câştigător S.C. Prevent Inteligent Security SRL Slobozia cu o oferta de 9,98 lei tarif orar, fără TVA . (data afișării 12.04.2017)

Reponsive image

Invitație pentru operatori economici - depunere oferte pentru achiziția directă servicii de curățenie și igienizare. (03.04.2017)

Vezi detalii »

Servicii de curăţenie si igienizare – cod CPV 90900000-6 ofertantul câştigător S.C. Dezinfer Service SRL Dej cu o oferta de 6775 lei lunar, fără TVA . (data afișării 12.04.2017)dspbihor.gov.ro