D.S.P. Bihor
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICE
Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii întreținere și reparare pentru clădiri, instalații sanitare, termoficare, mobilier, tâmplărie și instalații electrice.(data afișării 12.08.2019)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de întreținere centrală telefonică și reparații ale circuitelor telefonice interne.(data afișării 14.06.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de întreținere și reparații ale circuitelor telefonice interne și externe și a liniilor de fax, împreună cu aparatele telefonice și fax, ofertantul câştigător este S.C. Helion Security S.R.L Oradea, cu o ofertă de 659 lei tarif/trimestru, fără TVA. Tariful orar ȋn caz de avarie este de 65 lei/h.(data afișării 26.06.2019)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de Lucrări de Proiectare și Execuție pentru realizarea Fațadei Exterioare a sediului administrativ al D.S.P. Bihor conform atașamentelor.(data afișării 06.06.2019)

Vezi detalii »


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări servicii de mentenanţă şi monitorizare a sistemelor de alarmă la sediul DSP BIHOR.(data afișării 22.05.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de mentenanţă şi monitorizare a sistemelor de alarmă, Cod CPV 79711000-1, ofertantul câştigător este S.C. Helion Security S.R.L Oradea, cu o ofertă de tarif trimestral de 325 lei, fără TVA. Tariful orar ȋn caz de avarie este de 65 lei/h, fără TVA.

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări servicii de mentenanță - întreținere și reparare sistem de climatizare încăperi și circuitele aferente acestuia din cadrul instituției.(data afișării 22.05.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii mentenanță - întreținere și reparare sistem de climatizare încăperi și circuitele aferente acestuia din cadrul instituției, ofertantul câştigător este S.C. Frigovent Invest S.R.L Oradea, cu o ofertă de 3835 lei semestrial, fără TVA. Tariful orar ȋn caz de avarie este de 50 lei/h zile lucrătoare și 80 lei/h zile nelucrătoare, fără TVA.

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte privind achiziția de produse – furnizare lapte UHT 1,5% la sediul DSP BIHOR.(data afișării 22.05.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de lapte UHT la ambalaj de 1 litru, grăsime 1,5%, ofertantul câştigător este S.C. Simultan Srl Făget, jud. Timiș cu o ofertă de 2,5 lei pe litru, fără TVA.


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă.(data afișării 22.05.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă, ofertantul câştigător este S.C. SENALUX S.R.L. Oradea, cu o ofertă de 1500 lei tarif/trimestru, fără TVA.

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări servicii de traducere.(data afișării 22.05.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de traducere, ofertantul câştigător este S.C. IMPACT SIL SRL BRASOV, cu un tarif de 26,39 lei/preț mediu pe pagină, fără TVA.

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări servicii de telefonie fixă, mobilă și transmisie de date.(data afișării 19.04.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă și transmisie de date, ofertantul câştigător este S.C. RCS & RDS S.A. București, cu o ofertă de 3253,46 lei lunar, fără TVA.


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări serviciu de televiziune prin cablu.(data afișării 19.04.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de serviciu de televiziune prin cablu ofertantul câştigător este UPC România S.A. București, cu un tarif lunar de 120,96 lei fără TVA. (data afișării 25.04.2019)

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii complete de colectare, transport şi eliminare (neutralizare) a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.(data afișării 19.04.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii complete de colectare, transport şi eliminare (neutralizare) a deşeurilor rezultate din activităţi medicale, ofertantul câştigător este S.C. STERICYCLE ROMANIA S.R.L. Oradea, cu o ofertă de 6,9 lei pe kg, fără TVA.

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie.(data afișării 18.04.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie, ofertantul câştigător este S.C. Pro Deratizare SRL Oradea, cu o ofertă de 0,054 lei/mp pentru deratizare, 0,060 lei/mp pentru dezinfecție și 0,16 lei/mp pentru dezinsecție, fără TVA.


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de serviciu apă potabilă și pahare de unică folosință.(data afișării 18.04.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru furnizarea de produse – apă potabilă și pahare de unică folosință, ofertantul câştigător este S.C. La Fântâna S.R.L București, cu o ofertă de 9,90 lei, fără TVA. Pentru bidon de 19 litri, respectiv 6 lei fără TVA set de 100 bucăți de pahare de unică folosință.

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor, cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de servicii de curățenie și igenizare la sediul D.S.P. BIHOR.(data afișării 18.04.2019)

Vezi detalii »

La anunțul pentru achiziția de servicii de curăţenie si igienizare, ofertantul câştigător este S.C. Dezinfer Service SRL Dej, cu o ofertă de 7869 lei lunar, fără TVA.