D.S.P. Bihor
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICE
Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de “Lucrări de execuţie pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu” conform atașamentelor..(data afișării 27.09.2018)

Vezi detalii »

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse pentru anunţul de publicitate din data de 27.09.2018 în SEAP (SICAP) cu numărul 1037799, și pe site-ul www.dspbihor.gov.ro ( departamentul economic/ achiziții publice ), în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect “Lucrări de execuţie pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu” CPV: 45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcţii, oferta S.C. HERALD COM IMPEX a fost declarată câştigătoare la prețul de 449547,71 Ron, fără TVA. (data afișării 15.10.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de mentenanţă şi monitorizare a sistemelor de alarmă. (data afișării 10.05.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de mentenanţă şi monitorizare a sistemelor de alarmă Cod CPV 79711000-1 - ofertantul câştigător este S.C. WGS Security Group S.R.L Oradea, cu un tarif trimestrial de 618,75 lei, fără TVA.(data afișării 24.05.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de întreținere și reparare sistem de climatizare încăperi și circuitele aferente acestuia din cadrul instituției.(data afișării 10.05.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de mentenanță - întreținere și reparare sistem de climatizare încăperi și circuitele aferente acestuia din cadrul instituției, Cod CPV 50800000-3 - Diverse servicii de întretinere și de reparare - ofertantul câştigător este S.C. Netpro S.R.L Cihei, cu o ofertă de 3960 lei semestrial, fără TVA. (data afișării 24.05.2018)


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de curierat. (data afișării 27.04.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de lapte UHT. (data afișării 27.04.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de furnizare lapte UHT - ofertantul câştigător este S.C. Simultan Srl Făget jud. Timiș, cu o ofertă de 2,50 lei pe litru, fără TVA. (data afișării 09.05.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru prestări servicii de mentenanță și actualizare informatică a programelor din cadrul DSP Bihor. (data afișării 27.04.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de de actualizare informatică - ofertantul câştigător este S.C. FIOMA INF S.R.L. Oradea, cu o ofertă de 1300 lei lunar, fără TVA. (data afișării 09.05.2018)


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru prestări servicii de traducere.(data afișării 27.04.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de traducere - ofertantul câştigător este S.C. Remarx S.R.L Brașov, cu un tarif mediu pe pagină de 24,09 lei, fără TVA. (data afișării 09.05.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru prestări servicii actualizare informatică aplicație contabilitate.(data afișării 23.04.2018)

Vezi detalii »

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru prestări servicii de selectare a documentelor.(data afișării 12.04.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de selecționare a documentelor (inclusiv eliminare) Cod CPV - 79995100-6 Servicii de arhivare - ofertantul câştigător este S.C. Detect S.R.L., cu un tarif pe dosar de 4,50 lei, fără TVA. (data afișării 24.04.2018)


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru prestări servicii întreținere și reparare instalații sanitare, încălzire, electrice, vopsitorii, zugrăveli, zidărie și tâmplărie.(data afișării 12.04.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de întreținere și reparare pentru instalații sanitare, încălzire, electrice, vopsitorii, zugrăveli, zidărie și tâmplărie - ofertantul câştigător este S.C. Deni-Flor Services S.R.L., cu un tarif orar de 13 lei, fără TVA. (data afișării 24.04.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de serviciu apă potabilă și pahare de unică folosință.(data afișării 30.03.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru achiziția de serviciu apă potabilă și pahare de unică folosință - ofertantul câştigător este S.C. La Fântâna S.R.L București cu o ofertă de 8,90 lei fără TVA pentru bidon de 19 l, respectiv 6 lei fără TVA set de 100 bucăți de pahare de unică folosință.(data afișării 13.04.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie.(data afișării 30.03.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru achiziția de servicii DDD - ofertantul câştigător este S.C. Pro Deratizare SRL Oradea cu o ofertă de 0,054 lei/mp pentru deratizare, 0,062 lei/mp pentru dezinfecție și 0,16 lei/mp pentru dezinsecție, fără TVA.(data afișării 13.04.2018)


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări serviciu de televiziune prin cablu.(data afișării 30.03.2018)

Vezi detalii »

Clarificare pentru operatorii economici prestări serviciu de televiziune prin cablu.(data afișării 04.04.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări serviciu de televiziune prin cablu - ofertantul câştigător este S.C. RCS & RDS S.A. București cu o ofertă de 142 lei lunar, fără TVA. (data afișării 19.04.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună ofertă pentru prestări servicii de telefonie fixă, mobilă și transmisie de date.(data afișării 30.03.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii de telefonie fixă, mobilă și transmisie de date - ofertantul câştigător este S.C. RCS & RDS S.A. București cu o ofertă de 3241,05 lei lunar, fără TVA. (data afișării 19.04.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, reinvită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii complete de consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă.(data afișării 27.03.2018)

Vezi detalii »

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor anunță oferta câștigătoare pentru prestări servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă - ofertantul câştigător este S.C. Senalux S.R.L. Oradea cu o oferta de 1500 lei trimestrial, fără TVA.(data afișării 04.04.2018)


Reponsive image

Anunț - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Bihor invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de servicii de organizare și arhivare computerizată a documentelor pentru proiectul ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/106519.(data afișării 21.03.2018)

Vezi detalii »

Formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedură

Vezi detalii »

Răspuns solicitare clarificări organizare și arhivare computerizată (data afișării 23.03.2018)

Vezi detalii »

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, anunță oferta câștigătoare pentru achiziția de prestări servicii de organizare și arhivare computerizată a documentelor pentru proiectul ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” contract de finanțare nr. POCU-91-4-8-106519 CPV 72252000-6-Servicii de arhivare computerizată - S.C. BCH Professional Center S.R.L., cu o ofertă de 0,50 lei preț pe pagină fără TVA. (data afișării 28.03.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii complete de colectare, transport şi eliminare (neutralizare) a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.(data afișării 19.03.2018)

Vezi detalii »

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, anunță oferta câștigătoare pentru achiziția de prestări servicii complete de colectare, transport şi eliminare (neutralizare) a deşeurilor rezultate din activităţi medicale - S.C. STERICYCLE ROMANIA S.R.L. Oradea, cu o ofertă de 5,9 lei pe kg, fără TVA. (data afișării 27.03.2018)

Reponsive image

Anunț - Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de servicii de curățenie și igenizare la sediul D.S.P. BIHOR conform atașamentelor.(data afișării 02.03.2018)

Vezi detalii »

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, anunță ofertantul câştigător S.C. Adecor Servicii S.R.L. Oradea cu o ofertă de 7890 lei lunar, fără TVA, pentru achiziția de servicii de curățenie și igenizare la sediul D.S.P. BIHOR. (data afișării 14.03.2018)


Reponsive image

Anunț - Invitație participare - Direcția de Sănătate Publică Bihor invită operatori economici să depună oferte pentru achiziția de carburanți auto.(data afișării 09.01.2018)

Vezi detalii »

Direcția de Sănătate Publică Bihor anunță ofertantul câştigător pentru achiziția de carburanți auto: S.C. COPROT S.R.L. ORADEA cu o ofertă de 4,53 lei fără tva pentru motorină preț pe litru și 4,50 lei fără tva pentru benzină fără plumb preț pe litru.(data afișării 15.01.2018)