D.S.P. Bihor

Reglementări sanitare - Notificări, Autorizări, Vize - Acte necesare

Orar - Biroul Notificări/Autorizări/Vize

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259418639;
: 0259415521
Zi Timp
Luni 8:00 la 15:00
Marţi 8:00 la 15:00
Miercuri 8:00 la 15:00
Joi 8:00 la 15:00
Vineri 8:00 la 14:00

Orar consultanţă

 • Luni
  8:00-11:00 Igiena Şcolară
  11:00-13:00 Igiena Alimentaţiei
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Marţi
  9:00-11:00 Igiena Mediului
  11:00-13:00 Medicina Ocupaţional
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Miercuri
  8:00-11:00 Igiena Şcolară
  11:00-13:00 Epidemiologie
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Joi
  9:00-11:00 Igiena Alimentaţiei
  11:00-13:00 Medicina Ocupaţională
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante
 • Vineri
  9:00-11:00 Igiena Mediului
  8:00-10:00 Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante

Proceduri de reglementare sanitară

 ORDIN Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 1 septembrie 2009
 Ordin nr. 251/2012 din 16/03/2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 26/03/2012
 Ordinul nr. 1185/2012 din 20/11/2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2012
 Ordinul nr. 930/2014 din 14/08/2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. (Art. II)
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20/08/2014

 Cerere solicitare eliberare autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică (aviz pentru construcţii, schimbare destinaţie spaţiu, reamenajări interioare) / viză.
 Cerere de autorizare pentru cabinete medicale.
 Cerere de autorizare pentru unităţi de învăţământ.
 Declaraţie pe proprie răspundere referitoare la condiţii de igienă_ANEXA-4-a.


Laboratorul Igiena Radiaţiilor Ionizante

Orar - Laboratorul Igiena Radiaţiilor Ionizante

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259268644
Zi Timp
Luni 8:00 la 14:00
Marţi 8:00 la 14:00
Miercuri 8:00 la 14:00
Joi 8:00 la 14:00
Vineri 8:00 la 14:00

Proceduri de reglementare sanitară în domeniul nuclear

 Legea CNCAN nr. 111/1996, modificată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.
 Ord. M.S. nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare.
 Ord. MS nr. 1045/2010 pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfașurarea în siguranță a activităților nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 381/2004.
 Ord. MS nr. 1540/2006 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică.
 Ord. MS. nr. 1541/2006 privind aprobarea Reglementarilor specifice referitoare la expunerea medicală la radiații ionizante a gravidelor.
 Ord. MS nr 1542/2006 privind înregistrarea și raportarea pacienților.
 Ord. MS nr. 1003/2008 pentru aprobarea utilizării formularelor de înregistrare și raportare a datelor privind expunerile medicale la radiații ionizante.
 Ord. CNCAN nr. 173/2003, pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională.
 Ord. MS nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.
 Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.
 Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
 Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă.

-Autorizare (cu dosar întocmit de expert CNCAN)
 Cerere solicitare eliberare autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică (aviz pentru construcţii, schimbare destinaţie spaţiu, reamenajări interioare) / viză. (Se aduce autorizația sanitară de utilizare în domeniul nuclear în original)
 Cerere masurători dozimetrice pentru stomatologie.
 Cerere măsurători dozimetrice pentru radiologie, radioterapie, medicina nucleară.


Acte necesare - Înfiinţarea cabinetelor medicale

Orar - Secretariat / Registratură

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259434565;
: 0259418654
Zi Timp
Luni 8:00 la 15:00
Marţi 8:00 la 15:00
Miercuri 8:00 la 15:00
Joi 8:00 la 15:00
Vineri 8:00 la 14:00

 Ordonanţa Nr. 124 din 29 august 1998-republicată-actualizată-privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicale
Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.
Se obţine de la sediul D.S.P. Bihor, Strada Libertăţii nr.34.
Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:
 Cerere de înfiinţare (model)

Înfiinţarea de unităţi medicale cu personalitate juridică organizate după Legea 31 din 1990 republicată, cu modificările ulterioare
Actul de înfiinţare a unităţii medico-sanitare îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.
Se obţine de la sediul D.S.P. Bihor, Strada Libertăţii nr.34.
Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:
 Cererea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare;

Cod de parafă


Se obţine de la sediul D.S.P. Bihor, Strada Libertăţii nr.34.
-cerere;
-copie după buletin (C.I.);
-copie după certificatul de membru în colegiul medicilor/dentiștilor;
-copie după diploma de absolvire a facultăţii;
-copie diplomă medic specialist (unde este cazul);
-dovada locului de muncă (contract de muncă), ca medic specialist;
-dovada schimbării numelui (dacă este cazul);
-dovadă de la finanțe că au PFA, în cazul când au contract de prestări servicii.dspbihor.gov.ro