Administrația publică centrală:

Direcţii de Sănătate Publică:

Unităţi abilitate pentru cursuri de igienă

Lista prestatorilor de servicii funerare autorizați sanitar de către D.S.P. BIHOR

Unităţi de colectare deşeuri medicale

Unitățile sanitare abilitate de către D.S.P. Bihor să elibereze Certificate medicale tip A5 pentru copiii cu dizabilități: