D.S.P. Bihor
Reponsive image

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Înscrierile se fac la direcțiile de sănătate publică în perioada 18-27 octombrie 2017, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri.(data afișării 16.10.2017)

Vezi detalii »

Anunț - Rezidențiat - sesiunea 21 mai 2017 (data afișării 11.04.2017)

Ministerul Sănătății organizează duminică 21 mai 2017 concurs național de intrare în rezidențiat în domeniul medicină.

Vezi detalii »

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI ȘI MEDICII ÎN PREGĂTIRE LA A DOUA SPECIALITATE CU TAXĂ (data afișării 09.03.2015)

Vezi detalii »

Model cerere pregătire

Vezi detalii »

Regulament de detaşări 2015

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă începând cu 06.01.2015 la: Ministerul Sănătății, Direcția Generală Resurse, Juridic și Contencios, sediul din str. G.Vraca, nr. 9, sector 1, București.

Vezi detalii »

Curricule de pregătire în rezidenţiat pentru medicii rezidenţi.

Vezi detalii »

Ministerul Sănătății aduce la cunoștința celor interesați modificarea contului în care se achită taxele pentru:

-rezidenți înscriși la examenul pentru obținerea titlului de specialist;

-rezidenți care urmează al doilea rezidențiat prin concurs;

-specialiști a 2-a specialitate – specialiști în programul de obținere a celei de a 2-a specialități.;

Noul cont IBAN este:RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX

Atragem atenția privind completarea informațiilor de identificare a persoanei pentru care se achită taxa: nume și prenume, CNP, scop achitare (taxă examen, taxă concurs, taxă pregătire).

Vezi detalii »dspbihor.gov.ro