Sediu

Direcția de Sănătate Publică Bihor
Strada Libertății Nr.34,
cod 410042 Oradea,
Județul Bihor, Romania
0259418171

Orar cu publicul

Zi Timp
Luni 8:00 la 15:00
Marţi 8:00 la 15:00
Miercuri 8:00 la 15:00
Joi 8:00 la 15:00
Vineri 8:00 la 14:00

Orar cu publicul

  • Consultanţă: Miercuri 11:00-13:00
  • Eliberare vaccinuri
    (conform calendarului stabilit cu medicii de familie):
    Luni-Vineri 8:00-14:00

Legislație care reglementează activitatea Compartimentului Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile

VIII. În domeniul supravegherii în sănătatea publică
A. Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:
a) coordonează şi derulează la nivel judeţean activităţile specifice din cadrul programelor naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale şi locale;
b) colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c) participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere epidemiologică, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;
d) participă la realizarea evaluărilor de risc epidemiologic în situaţia evenimentelor care ameninţă sănătatea populaţiei şi au potenţial de răspândire naţională şi internaţională;
e) implementează, coordonează, controlează şi evaluează programul naţional de imunizări desfăşurat în teritoriul arondat şi verifică prin activităţi de evaluare medicală şi administrativă eficienţa activităţilor specifice;
f) participă la studiile epidemiologice organizate la nivel naţional sau/şi regional;
g) solicită din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de material biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate şi verifică în teritoriu condiţiile de distribuire şi depozitare a vaccinului şi efectuarea şi evidenţa vaccinării;
h) organizează, colectează, analizează, verifică, gestionează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, conduce şi gestionează registrul judeţean unic pentru bolile transmisibile, vaccinări şi reacţii adverse postvaccinale indezirabile, infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;
i) evaluează anual funcţionarea sistemelor de supraveghere medicală a bolilor transmisibile, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică şi structurile sale regionale;
j) verifică modul în care medicii de familie detectează cazurile de boli transmisibile şi raportează datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
k) supraveghează şi verifică modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul clinic şi etiologic pentru bolile transmisibile şi propune directorului executiv adjunct de sănătate publică măsuri organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile, conform dispoziţiilor legale;
l) efectuează investigaţiile medicale şi epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi;
m) desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a unităţilor sanitare din teritoriu, periodic sau la solicitare, în probleme de infecţii nosocomiale;
n) intervine şi efectuează expertiza medicală de specialitate, în cazul unor focare de infecţii nosocomiale sau în situaţii de risc declarat, la solicitarea unităţii ori prin autosesizare;
o) monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare din teritoriu şi elaborează recomandări administrative şi profesionale în cazul riscurilor identificate;
p) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
q) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
r) asigură consultanţă privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandă şi aplică măsuri de prevenire a bolilor infecţioase ale călătorului prin structurile proprii, acolo unde acestea există;
s) verifică şi validează, în colaborare cu personalul compartimentului de statistică, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv decese;
t) efectuează instruirea personalului din unităţile medicale publice şi private, pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, boli infecţioase de import;
u) organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă medicală;
v) se subordonează metodologic Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi secţiile de epidemiologie ale centrelor regionale de sănătate publică;
w) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sănătate;
z) colaborează cu structurile similare din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
aa) asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de activitate şi utilizarea fondurilor necesare derulării acestora;
bb) participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
cc) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă sau prestaţii de specialitate în domeniul de competenţă;
dd) participă la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a documentelor de reglementare pentru furnizorii de servicii medicale;
ee) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică, în limitele competenţelor profesionale.
În cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţionează următoarele colective de activitate specifică*):
1. supraveghere epidemiologică;
2. alertă epidemiologică;
3. Program Naţional de Imunizare;
4. infecţii nosocomiale;
5. boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS;
6. statistică boli transmisibile;
7. produse antiepidemice.
Managementul produselor antiepidemice cuprinde următoarele atribuţii specifice:
a) asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor şi a celorlalte produse biologice şi materiale necesare desfăşurării activităţii de medicină preventivă;
b) asigură depozitarea şi livrarea produselor DDD necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile;
c) asigură aprovizionarea laboratoarelor proprii şi a altor unităţi sanitare cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, kituri şi alte materiale consumabile, în vederea realizării activităţilor cuprinse în programele de medicină preventivă;
d) asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a produselor din componenţa rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau în alte situaţii de risc;
e) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică.

Abilitări - Compartiment de Supraveghere Epidemiologică şi Control al Bolilor Transmisibile:

Reponsive image

Pericolul de răspândire a virusului polio sălbatic şi/sau derivat din vaccin- Urgenţă de Sănătate Publică de Importanţă Internaţională (USPII).(data afișării 25.05.2016)

Vezi detalii »

Reponsive image

Infecţia cu virusul Zika.(data afișării 9.03.2016)

Vezi detalii »

Reponsive image

Cabinete de vaccinologie publice si private.(data afișării 9.03.2016)

Vezi detalii »


Reponsive image

Ghid practic pentru furnizorii de servicii de îngrijire medicală pentru creşterea acceptării programelor de vaccinare la copii.(data afișării 26.01.2015)

Reponsive image

Să vorbim despre protecție prin vaccinare.

Vezi detalii »

Reponsive image

Ebola.

Infecţia cu virusul Ebola este originară din Africa şi cauzează la om o boala severă numită “boala virală Ebola” (EVD).

Reponsive image

CORONAVIRUS - MĂSURI DE PREVENȚIE.

Ce trebuie să știți despre noul coronavirus. (COVID-19)