Ordin MS nr.1108 din 18.06.2020 privind aprobarea Metodologiei de lucru a comisiei de analiză și verificare a necesității dotării unităților sanitare publice în procesul de evaluare a cererilor de finanțare. Ordinul MTS și MS nr. 601/971 din 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi. Ordinul nr. 570/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2). Ordinul Ministerului Sănătății nr.178/2020 din 05 februarie, pentru modificarea Ordinul Ministerului Sănătății nr.1030/2009. 2019 Ordinul Ministerul Sănătății nr.646 din 08 mai 2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Ordinul MS nr. 444/25.03.2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice.

Normele de aplicare Ordin MS nr. 444/25.03.2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, din 25.03.2019.

2017 Ordinul MS nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare. Ordin MS nr. 427/11.04.2017 privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat. 2016 Ordinul nr. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante.

Norme de aplicare_Ordin nr.1255/2016

Formular de raportare_Ordin nr.1255/2016

2015 Ordin 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016. Consolidarea din data de 13 februarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 01 aprilie 2015 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 701/2015; Ordin 1287/2015; Ordin 219/2016; Ordin 931/2016; Ordin 1467/2016; Ultimul amendament în 23 decembrie 2016. Ordinul MS nr. 101/3180/2015 – pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. 2014 Ordinul MS nr. 1041/2014 privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicaţie informatică, a informaţiilor referitoare la infrastructură şi dotări/echipamente din cadrul spitalelor publice. Ordinul MS nr. 930 din 14 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii . 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 2012 ORDIN Nr. 208 din 7 martie 2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică. Ordin nr. 537/175 din 05/06/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. 2011 Ordinul 1011 din 9 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. 2010 Ordinul M.S. nr. 1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti Ordin comun MS 1591/2010 şi CNAS 1110/2010 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012. 2009 Ordin nr. 881 din 09/07/2009 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin. Ordin nr. 1030 din 20/08/ 2009 – privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației. Ordin MS nr. 1059/2009 din 02/09/2009 – pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala si a responsabililor pentru acestea:

a) Ghid de diagnostic si tratament pentru bolile cerebro-vasculare, prevazut in anexa nr. 1;

b) Ghid de management al anginei pectorale stabile, prevazut in anexa nr. 2;

c) Ghid de diagnostic si tratament al sindroamelor coronariene acute fara supradenivelare de segment ST, prevazut in anexa nr. 3;

d) Ghid de management al infarctului miocardic, prevazut in anexa nr. 4;

e) Ghid pentru managementul hipertensiunii arteriale, prevazut in anexa nr. 5;

f) Ghid de management al bolilor pulmonare cronice, prevazut in anexa nr. 6;

g) Ghid local de management al BPOC, prevazut in anexa nr. 7;

h) Ghid de diagnostic si tratament al cancerului de col uterin, prevazut in anexa nr. 8;

i) Ghid de management al cancerului mamar, prevazut in anexa nr. 9;

j) Ghid pentru cancerul de prostata , prevazut in anexa nr. 10;

k) Ghid de tratament al carcinoamelor colorectale, prevazut in anexa nr. 11;

l) Ghid medical pentru ingrijirea pacientilor cu diabet zaharat, prevazut in anexa nr. 12.

Ordinul MS nr. 1094 din 10 septembrie 2009 – pentru aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1 în unitățile de invatamant din sistemul public si privat: Ordin MS nr. 1281 din 13 octombrie 2009 – Norme metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular. 2008 Ordin nr.163 din 18 februarie 2008 – pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistență medicală primara și din ambulatoriul de specialitate în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. Ordin nr. 1024 din 22 mai 2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. Ordin nr. 1563 din 12/09/2008- pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și scolarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți. 2007 Ordin nr. 2027 din 26 noiembrie 2007- privind activitatea de înregistrare pe baze populaționale a datelor bolnavilor de cancer și înființarea registrelor regionale de cancer. 2006 Ordin nr. 31 al M.S. din 12 ianuarie 2006 – pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a cazurilor de gripa aviara la om. Ordin nr. 37 al M.S. din 16 ianuarie 2006 – privind tarifele pentru prestațiile efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și de institutele de sănătate publică Ordin comun MSP si CNAS nr. 1061/425 din 2006 – privind aprobarea organizării și desfășurării Programului național de diabet zaharat. 2005 Ordin nr. 10 din 12 ianuarie 2005 – pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2005. Ordin nr. 55/42 din 3 februarie 2005 – pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005. Ordin nr. 287 al M.S. din 4 aprilie 2005 – privind Procedura de notificare a produselor cosmetice de uz uman

Formular de notificare Ordin nr.287.

Ordin MS nr. 1094 din 13 noiembrie 2005 – privind Planul național de interveție în pandemia de gripă. Ordin M.S. 1280/30.11.2005-CNAS 243/30.11.2005 – privind aprobarea planului de măsuri în vederea prevenirii și controlului extinderii infecției rujeolice. 2004 Ordin nr. 50 al MS din 23 ianuarie 2004 – privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.(versiune actualizată la 29.04.2021) 2003 Ordin nr. 153 al M.S.F din 23 februarie 2003 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. 2002 Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 219 din 06 iunie 2002 – aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naționala de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale. 2001 Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 943 din 28 decembrie 2001, privind aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale de asistență medicală primară și din ambulatoriul de specialitate în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. 1998 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 975 din 16 decembrie 1998 – privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976 din 16 decembrie 1998 – privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.