2008 Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr.101/2008 2006 Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 - republicată - privind reforma în domeniul sănătății 2005 Lege nr.339 din 29 noiembrie 2005 – privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. 2004 Lege nr. 151 din 14 mai 2004 – privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003. 2003 Lege nr. 270 din 18 iunie 2003 – Legea spitalelor. 2002 Lege nr. 182 din 12 aprilie 2002 – privind informațiile clasificate. Lege nr. 349 din 6 iunie 2002 – pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 2001 Lege nr.544 din 12 octombrie 2001- privind liberul acces la informațiile de interes public. Legea nr. 598/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Lege nr.649 din 20 noiembrie 2001- pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinarilor. Legea Nr. 629 din 13 noiembrie 2001- pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001- pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.